2) Projektování a modelování

Dále přistupujeme již ke konkrétní realizaci projektu v profesionálním softwaru. Klient je během vývoje průběžně konfrontován s dílčími výsledky, v případě potřeby má tak šanci kdykoli zasáhnout do procesu výroby.